KULKURI.

Tietä eteenpäin mies yksin vaeltaa,
ilman paineita,tietänsä kulkee.
Täysin huolettomalta hän vaikuttaa,
vapautta tuntien  maantietä polkee.
-
On päivä kaunis,hän istahtaa,
tienoheen ja siihen jää miettiin.
-Tätäkö se vapaus tarkoittaa?
Tästäkö sitä uneksittiin?
-
Mikä on minun elämän tarkoitus,
mikä lienee sen määränpää.
Mitä hyödyttää tämä vaellus,
se arvoitukseksi jää.
-
Toki minäkin kaipaisin ystävää,
yksin on minun niin paha olla.
Mutta kukaan ei rakasta kiertäjää,
sen uskon mä jo sovinnolla.
-
Tienmutkassa ehkä jossakin,
mua ystävä myös odottaa.
Ja sitten yhdessä matkata,

kohden elämää parempaa.