VARAVENTTIILI.
***
Sehän on TAAS lauantai!-Tae ohan tuo jo tunnin verran pyhän puolella. Yritin nukkua, mutta ei siitä mittää tullu joten kulutan yötä koneen ääressä.  Jotta tunnelmaan pääsee pittää käöttää mielikuvitusta- mikäli saa sanoja kiinni. Pimeyvessä huomaa; Poessa on valakijat yöt. Pimmeös on kaeken yllä jos ei tekovaloja paikalla. Käskopelolla näkkee parraiten!
***
Oeshan se retteetä käyvvä ulukona tähän syyspimijän aekaan. Vaen nykyaeka on tuhonnu kaeken jännän. Ennen puuseen aekaan se oli jokpäevästä leipää harhailla pimijässä. Seon kusikaariki kerrasta poekki talavipakkasella.
***
Tulevaesuushan on niin karmija näellä vuosin, ettei se aenakkaa totista miestä naorata. Katkijamaton jono synkkijä päevijä ja unettomija öetä. Luita kolottaa ja ajatus kiertee sen yhen häkkyrän ympärillä. Ikiliikkujan .Helevetti mitä illoo siitäkkää on?
***
Miten se lie nykyvään. Onko moni yötöessä näen pimijällä? Luulis tuota yöllä löytyvän parempaahi arpeettia?
***
Ny paenaa suur huoli harteita: Puhuvatten jotta karhuva ja muutaki petuva käöskelee siellä ja täällä. Melekeempä hysterija on vallalla. Jokku haekaelee mistä neon tullu?
Ne mistää oo tulleet.Aenahan niitä!
***
Aena on olleet jääkarjut ja eskimot keskellämme. Mursunlihhaa on syöty ja naapureille muristu. Käöty naapurin emäntee pivartelemassa ja toesessa syömässä.
***
Mitä helekutin hättää tässä. Karhuhan tullee karhun perseestä, ennen sanottiin ja tuskin karhuntuotantuva lie siirretty Kiinaan? Miksi luonnon monimuotosuutta pitäsi alakaa supistaan? Antaa kaekkijen kukkijen kukkija vaan.