Tuo tiivistepolitiikka mulle on aevan vieras laji. Tarkat sovitukset ei tiivistettä kaepaa. Kun eijoo tiivistettä eise voe myöskää falskata. Yksinkertanen tottuus mahtuu monneen päähän. Mistäköhännyt tuulee? Kah! Empä tuota tiijä. Luultavasti ijästä.
***
Näen aena!
***
Kyllähän tämä elämänkoulu on ollunna oekijjaa korkijakouluva meikäläeselle kiertokoulun käöneelle. Sitä vaelle ettei latinan kukkanen oesi alakanu olleen ivullaan. Vuan vetasin sen pokkee rikkaruonona, vasta jäläkikätteen huomasin että eikö seo jumalten kieltä. Kun sen osovaa, niin eipä oesi vaekeoksija Pietarin kanssa.
***
Sepä Pietari voe pääsykokkeessa vetasta semmosen rätinkin nokan alle, että siinä pittää olla hyvin kylypeny kieli. Lisäksi räntin tajuvaminen voe olla ylivoemasta.
***
Rasti ruutuun? Vae jos ei tajjuu vaehtoehtoja rasti vilahtaa vikaruutuun ja sen seoraokset on arvaamattomat. Harkinnan paekka. Loppusijotuspaikka on kumminki tärkeimpijä jutskija.
***
Joo ne on jokkaesella ne omat kummastelun aeheet, vuan niimpä se olla pittääki. Ei tuu aeka pitkäksi kun ihimettellee semmostahhii jossa ei kummosta ihimettelyvä oo.
***
Vaen eikö ne sano että ihimettelyn aeka ei joo ohi. Aenahan seon kummasteltava kun ihimeen näkkee. Tokihan sitä tullee päeviteltyvä arkisijaki asijoeta. Siinäpä se nuorruus kulluu ja
varijot vennyy.
***
Vaen joulu se tullenee säästä riippumatta. Ennen se MustaJoulu oli kauhunpaikka. Nykysin ei lie niin välijä?
***
Kilttinä tässon pitny olla. Sillä voe olla positiivistä vaekutusta lahajus-saantoon.Tiijä vaekka Onni on joulusella mielellä ja potkasee persuuksiin, että ukko on turvillaan. Näkkeepähän !"! Näessä merkeissä: Hyvvää päevää!