EETUN ERIKOINEN ELÄMÄ.
Eetu eleli eläkeläisenä entisessä erätorpassa. Ei Eetu elämältä erikois etuja etellyttänyt. Eukkoa ei Eetu etsinyt ensinkään, eleli eräänlaisen elukan esimiehenä. Eetu etsi entisijä elämän eri ehtoja. Etenkin erikoiset elukat etellytti elämän etsimistä.  EilenEetu ennusti edustajansa esitytä eduskunnassa.Eipä ennustus edennyt etemmäksi. Epäilijät ehdotti epäluottamusta edustajan esitykseen. Eikä Eetukaan edellyttänyt enempää.
Erikoisesti Eetua etoi eukkojen esiintyminen Ehdottelivat Eetulle erotiikkaa. Eihän Eetu ehtinyt elintä ehostaa, Eenokki Ehrukainen ehti ehotella etumustaan eukoille. Eetu ei edes ehdotellut erotiikkaa epäeettisenä eleenä. Eetu ei Eenokkia edes ennustanut eteväksi erotiikassa.Eetu epäsikin erikois etuutet. Ei Eetu enää eukoille esitä etevääkää. Elää entisenlailla  entisessä erätorpassa.
Eksyen enemmistön ehotuksiin Eetu epäsi erikoisesti elvytyksen. Enempää epäilyksiä ei etellytettykään. Eetu ehdotti Eenokille eilistä empatiaa. Ei enentynyt Eetun edistyksellinen empatia ensinkään. Erikseen ehdoteltu elvytys ei enentänyt eilisen erotiikkaa.
Enempää ei Eenokki  Eetulle ehotellu. Eenokki eksyi evästään eukkoaan  Eetun erikoisesta elämästä., Eukko eteni evakkoon eteiseen eikä enempää Eenokkia edistanyt elämään. Eukko eteni Eetun eukoksi.