ON KAE SE VÄHÄ SILLEEN.
***********
Vaekka voepha tuo olla toesikeinoenin. Mikä nämä niin jetsulleen tiennee. Vaekka hyvihän tuo vuos on lähtennä käöntiin. Vaen ei pijä tuntija pienuuttaan, siitä vaen kohti tuntematonta tulevaesuutta. Eipä se taetas mieltä ilahuttaa jos tietäs eilltä päen mitä tapahtuu. Se kun tuon tulevaesuuven ennustaminen on vaekija laji.
***
Mutta ajatellaampa jos jokkaenen saes näppiisä uuvenvuuenyönä tapahtumalistan? Kyllä siihä tarkkana syynäes mitä vuosi tuo tullessaan. Voesi se olla meleko jopelua oottaa jos jottae ikävää oes luppeissa. Kamppä palasi tae liukkaalla tuhuuttasi mehtään.
***
Mutta eipä se oesi kovin mukavaa ootella mukavaakaa assiaa. Jos listassa oesi merkintä joulukuulle, että parin millin lottovoetto? Siinäpä se oesi arvaeleminen mikä kierros, kun ei tavallisesti lottaa.. Siinä menisi taevaankirjat täösin sekasi. Pannee kysymään onko se korkejampi hallinto-oekeus päättäny sen lottovoeton antaa vaekkei lottuvaesikkaa? Sitä minä kyllä vahavasti eppäelen. Eikae niilloo ees mun tilinumeruva.
***
Kyllä se muutenki tuollanen ennakko ilimottaminen taetasi tuottaa aeka suuria haettavaekutuksia. Aenakaa tällä nyky immeisellä ei oes mahollisuutta selevitä - pahasestikkaa. Tietysti jos tuommonen järijestelmä oesi voemassa immeinennii voesi olla erilaenen.
***
Sehän voesi olakki yhtä riemujuhulaaki. Jos tämmöset raamit oesi voemassa. Aamulla jo tietäsi mitä pittää suorittaa. Millanen mekkala siitä sitte syntysi jos ei täöttäsi normeja. Sillon aenakaa jos saatananmoenen kilestyspäevä oesi tievossa.
***
Jos vitut välittäsi mistää listoesta. Pistäsi vaen huononpäevän aamuna sohovalle pötkölleen ja antasi pitkät määräöksille. Kun en oo tarkemmin tutustunu järijestelmään niin en tiijä seoraesko semmosesta kapinasta minkälaeset sanktijot.Vaen saakae sitä omalla sohovalla? Tätä jäämme funtsimaan.