PÄTKII!
***
Päevän päästö pittää lykätä taas ruutuun. Ehän mulla asijaa, mutta kannan kortta kekkoon - osaltani, jospa se jonku mieliallaa nostattaa - tae laskee? Kummin vaan - tarkotus on täytetty.
***
Täällä onnii ollunna täös kaaos. Mikkää eijoo pitäny paekkaasa, ei ees resuset housut. Paekat tippukoot ja hommelit hoetukoon - kaekesta huolimatta..
***
Kuitenki tuulletus on pelannu ja pölypunkkit ovat pelekkää ropakantaa. Paskanhajuki lie lähtösin omasta housunkäänteestä. Aevan turhaa seon muita syyllistää.
***
Tietystihän pyllistee pittee puolin ja tosin. Kurat silimille, sano! Vaen vuoroen vieraessa joskus myös omissa. Vaen sepä ei tähän taaskaa kuulu.
***
Näkyvä voe parantaa kun pistee mustat lasit ja balalaekka soemmaan. Siis ulukonäkyvä - ulukona,,, Sisällä voe riemmujuhulija pittää se sisänen minä.
***
Minnoon pohtinna näennä ankeina aekoena että onkae se vaekijjaa olla nykyään positiivinen? Sittei saa koskaa naottija mistää eikä ihastuva mihinkää.
***
Valuva ei saa näkyvä missää. Suu piittää olla vankasti alapäen ja kaekkija asijoeta pittää pilikata ja manata. Vaekka missitason naenen tulloo vastaan pittää väheksyvä, että kovin on polokijaasa tullu... hevosseen.
***
Muutenhan mennee meleko mukavasti. Ratsu toesinaan laokkaa ja välliin konttaa, vaen niihän se pittää ollakki että tietää ottaa asijan asijanmukasesti.
***
Tietysti voe myös reakoija muuhunki tappaan, mutta sittepä se lopputulemaki on toesenmoenen! Vaehteluhan seon joka virkistää, joten mikseipä voesi sitäki harkita - sitä toestaki - kuhan kerkijjää!