Heikkiä huolettaa asijan laeta,

kun eokko on niin tarkka ja saeta.

Joka pennin tarkasti takanaan pittää,

Heikki ei voe asijalle yhtää mittää.

-

Heikin tekisi joskus mieli kuppilaan,

kalijan pari noen suuhusa kumuamaan.

Vaen eihän se sellaenen laenkaan käö,

kun ei missään yhtään lanttija näö.

-

Heikki miettii ussein millonka voes,

päältään heittää orijan kaavun poes.

Vaen kun eokko kerran kattoo niin,

Heikki tullee toesiin aatoksiin.

-

Heikki ollu on niin säösiä aena,

koskaa ei hänen puhheet mittää paena.

Täötyy hilijaa vain alas paenaa pää,

ettei eokko kyyneltä silimässä nää.

-

Se on hirvijä kohtalo ihimiselle,

ja antaa se paenetta syvämmelle.

Jos aena joutuu periksi antamaan,

eikä huomatuksi tule milloenkaan.