...että täällä onnii ollunna täös kaaos. Mikkää eijoo pitäny paekkaasa, ei ees resuset housut. Paekat tippukoot ja hommelit hoetukoon - kaekesta huolimatta..Kuitenki tuulletus on pelannu ja pölypunkkit ovat pelekkää ropakantaa. Paskanhajuki lie lähtösin omasta housunkäänteestä. Aevan turhaa seon muita syyllistää.

Tietystihän pyllistee pittee puolin ja tosin. Kurat silimille, sano! Vuan vuoroen vieraessa joskus myös omissa. Vaen sepä ei tähän taaskaa kuulu. Näkyvä voe parantaa kun  pistee mustat lasit ja balalaekka soemmaan. Siis ulukonäkyvä - ulukona,,,

Minnoon pohtinna näennä ankeina aekoena että onkae se vaekijjaa olla nykyään positiivinen? Sittei sua koskaa naottija mistää eikä ihastuva mihinkää. Valuva ei saa näkyvä missää. Suu piittää olla vankasti alapäen ja kaekkija asijoeta pittää pilikata ja manata. Vaekka missitason naenen tulloo vastaan pittää väheksyvä, että kovin on polokijaasa tullu... hevosseen.

Muutenhan mennee meleko mukavasti. Ratsu toesinaan laokkaa ja välliin konttaa, vaen niihän se pittää ollakki että tietää ottaa asijan asijanmukasesti. Tietysti voe myös reakoija muuhunki tappaan, mutta sittepä se lopputulemaki on toesenmoenen! Vaehteluhan seon joka virkistää, joten mikseipä voesi sitäki harkita sitä toestaki - kuhan kerkijjää!

Perkele, mulla ny liiraa tämä reki niin, että pittee katella pitova pohojjiin. Nähhään jos ei näkö mee.-O-‎4.‎9.‎2013