MUNALLA:
***
Tännään pittää ryykätä asijan ytimeen ja perinteitä kunnijoettajen ratsastaa munalla töehin. Siihen kun vielä paenaltaa muutaman roppeen mämmijä, niin niillä evväellä pärijää huommisen iliman suurempija vaekeuksija. Sehän on tievossa pitkäperijantae lähiett'esyyvellä. Siinä on vitsi lopullaan ennen ko homma on kärsitty. Toesaalta kärsimysviikolla pittääki kärsijä jos on siihen luontaesija taepumuksija. Paksu nahka on perusvaatimus ja tehokas kärsä. Saparo vaen kippuraan ja menoksi. Kärsimistä sekä tonkimista riittää monneen lähtöön jopa palluuseen. Se on hupmioitava että kärsii yksin! Se korona!
***
Harmaat miehet ja mikseipä naisetkin hakkeutuu hyvin mielellään tonkimaan veroparatiisiin. Muistamme hyvin kun Aatu ja Eeva eaekoenaan könysi siellä Eetenissä ja kaekki oli reilassa. Aorinko rävötti ja luontaenen käöttäötyminen oli kovassa kurssissa. Siellähän oli kaekki mallissaan. Ei tarvinnu hikijä pyyhkiä. Se oli ennen sitä kompastumista siihen käärmeeseen. Kuten muistetaan sen jäläkeen se onki ollu otta aena hijessä kun on leipääsä naottinut. Tosin pahat kielet väettää että : Hiki laiskan syyvessä, mutta kyllä syyt on syvemmällä. Tämmöset arvailut on kumminkin hyvä jättää ommaan arvottomuuteesa. Näen ollen pysymme ison kirijan opetuksissa ja uskuva että hikkoelu alako siitä omenan syönnistä.
***
Sehän meijän piti kumminki porista niistä harmaesta tutkijoesta, joella hymy on tiukassa. Eiköhän mieli vaehtusi kun pääsisi kellimään veroparatiisiin jonku kurvikkaan blondin kaa. Siellä kun ne kirmaesi nakuna veroparatiisin vihanoevila nurmilla niin taitaisi unohtua veronmaksut tyystin. Tilillepanoja olisi tiuhaan ja harmajat haalarit roikkusi aijanseipäässä hijat lämpösessä tuulessa hulumuten. Joutas kae tässä vaekka harmajiin hommiin. Vae ei sitä passaa hötkyillä hommissa. Pittäää outtaa kun korona hellittää? Liike on tärkein, vaohti on toesarvosta. Pittääpä harkita jos panis paperit vetämään. Nyt jo vettää ovista ja ikkunoesta ja häepyneet on tuhkatki pesästä.