...on ajattelukonneisto jumissa - niinsanotusti ruutu pimijänä, sanavaraston avvaemet on hukassa, eikä ulosanti toemi. Asijoeten näen ollessa palataan astijalle kun tarvetta tulee! -O-