Sen tunnen , sisälläni on

vain ontto paikka,

jossa oli sinun sijasi,

jonka aika täyttää,

unohtuksen kultapunoksella.