RAKOJA.
***
Helteet tuli oli ja meni, vaurioita jättämätta, tilalle jäi vaan kaipuu! Hamaslääkäriki pysy asijassa - pysy suussa, ei pyrkiny syventään työmaataan. Kielenpäällä teutaroi tolokusti ja pisti poralla kieleen, ai!
***
Virtuvaali Naapuri on varmaan taiteilija kun se niin hartaasti puhuu juomisesta ja viinasta. Ja pienessä hutikassa pääsee korkeuksiin joita ei maalaispoika tajua. Tuttariä unomata.
***
Tää ny meni asijattomaksi runoilijan ylistykseksi. Mutta tämmöstä oli ny putkessa. Pakko oli puhaltaa röörit auki.
***
Eipähän sitä miekää ku tarpehen mukkaan. Seon näellä vuosin yritettävä olla vähä mielinkielin kaekkija kohtaan. Lipastava tuolta ja nuolastava täältä. Kaverria riittää ja - takkaapuhujjaa.
***
Vaen vitunko vällii silläkkää on kuhan häntä aena päevän selevittee ja uutta ahanehtii. Näen se markkinatallous voe hyvin ja kaekkijalla kuulluu eoron kilinnää ja murheellisten lauluja.
***
Kyllä kae siellä rikkaella on setelirahasta tapetitkii. Vuan ei niitä köyhille anneta-kele. Eipähän se köyhä osova rahhoo poijittaa. Pannee turhuuteen ja muuhun joutavaan, hyvviin juomiin ja ilosiin naisiin.
***
Mitä pirrua noeta surree kyläkouluja. Luulis että taijuu sen. Kun eijoo oppiaeta on kouluki tarpeeton. Suurilla ikäluokilla koulut käöty ja opit saatu. Romuuttaa joutaa koulut ja kirkot? Ja kaikki yli-ikäset! Näen on!