Näkyvä voe parantaa kun  pistee mustat lasit ja balalaekka soemmaan. Siis ulukonäkyvä - ulukona,,, Sisällä voe riemmujuhulija pittää se sisänen minä.
***
Minnoon pohtinna näennä ankeina aekoena että onkae se vaekijjaa olla nykyään positiivinen? Sittei sua koskaa naottija mistää eikä ihastuva mihinkää.
***
Valuva ei saa näkyvä missää. Suu piittää olla vankasti alapäen ja kaekkija asijoeta pittää pilikata ja manata. Vaekka missitason naenen tulloo vastaan pittää väheksyvä, että kovin on polokijaasa tullu... hevosseen.
***
Muutenhan mennee meleko mukavasti. Ratsu toesinaan laokkaa ja välliin konttaa, vaen niihän se pittää ollakki että tietää ottaa asijan asijanmukasesti.
***
 Tietysti voe myös reakoija muuhunki tappaan, mutta sittepä se lopputulemaki on toesenmoenen! Vaehteluhan seon joka virkistää, joten mikseipä voesi sitäki harkita - sitä toestaki - kuhan kerkijjää!
***
Perkele, mulla ny liiraa tämä reki niin, että pittee katella pitova pohojjiin. Nähhään jos ei näkö mene!