.......
Ken ois voinut aavistaa
sitä milloinkaan
että joudun korpiteitä
aina kulkemaan.
Synkät korpimaisemat
on aina edessäin
suuret tummat kuuset
seisoo ympärilläin.
-
Tiheänä kuuset seisoo
tieni varjostain
läpi oksainsiivilöityy
pieni säde vain..
Kuljen kuljen yhä etsin
pientä aukkoa
jossa voisin minäkin
saada valoa.
-
Mutta metsä synkistyy
ja yhä pimenee
mitä edmmäksi tieni
korpeen etenee.
Toivon aina kuitenkin
ei voi se jatkua
suurimmankin metsän
täytyy kerran loppua.
-
Jos ei ala kirkastua
selitys on tää
mä korvessa oon taivaltanut
suurta ympyrää.