***
AEVO kuplii ja nikottaa kun törmäsin varottamatta vihapuhheisiin.
No elähän se mittää. Kojin tässä samalla vallaistumisen kun luvin noeta Iltiksen horinoeta ja sen katkerija sanoja elämisen ihimeestä.Kaohijan raevon vallassa haokutaa kaekkija miiiiikä liikkuu ja toeset innolla säestää.
***
TULI semmonen käsitys: Sehän se tietenni on tavan eläjän  pelastus kun ei oo ikkää ollunna ratikaali.Niille kun tuo yksilö yhentekevää vaen massa merkkaa jotaki. Yksilö saa joutuva massan jalakoehin jos jengi haluvaa suurija ettuuksija. Toesinaattelevat tietty survotaan suohon. Kenen joukoessa seisot.
***
SEON niin retteetä pienellä eläkkeellä köllistellä. Ei tarvii pakkautuva harrastammaan eikä matkustelleen. Poessa on kuvijoesta kesämökit ja matkaeluaotot. Näen ollen ei tarvihe panna rahhaa evustuskamppeisiinkaa.
***
 Siitä huolimati paska haesee niinku muillaki, noella aktiivi-immeisillä. Kolotukset on omasta takkaa ja muuta puutettakkaa ei tarvii huokaella.
Seon elämä pirunheleppuva kun ei tarvi elliitti joukossa kilivotella, kellä on eniten olemista.
***
VOEHAN ziissus! Hyväosasset? Mitä helevetin rottuuhan ne semmoset liennöö? Ensiksiki pittää arssinoija mitä on se hyvä? Tietennii hyvä pippuripihivi maestuu hyvältä. Oesikko semmonen hyväsosanen joka sen nokkasa etteen saa?
***
VAEN oesikko se hyväosanen jolla on rahhaa ja tavarata, enempi ku ite kerkijää kuluttaa ja lissää tahtoo`?Mitä helevetin hyvvää ossaa siinon? Kuvittelen että niillä päätä vannehtii aenanen hätä miten saesi ommaisuutta kartutettua. Eijoo hyväosanen semmonen.
***
HYVÄOSANEN  tietennii on semmonen immeinen joka on terve, ei ronklova mikkää ruummiinosa. Seon selev'ästi hyväosanen : Vaen empä noeta ala kajehtiin, jokkaesella se kutennii joku osa kronlovaa. Toesella yhtä ja kolomannella toesta.Kumminki ku ikkää tullee tarpeeksi nii ei muista hengittää!
***
Näen se vaen mennee ja hyvä niin! Sanotaan että ikä viisautta antaa. Mitästä sitä helevetin hulluja. Vähintään kerran päevässä tae kaksi kertaa aivosolu lakkaa toemimasta. Ihan on ropakantaa koko viisaus-  Nimimerkillä: Nää on nähty