Heurekassa isot herrat kokoustivat sovussa
Soini, pahanilmanlintu pesi muut suukovussa
paskajätkä jatkuvasti omaa läjää kohottaa
maha hytkyy miekkonen ivaten nauraa hohottaa.
***
Omaa hallitusta Timo nyt jo rustailee
siksi toisten yritykset tarkoin mustailee
saahan nähtä tuottaako tuo lanta tulosta
tuskin tiukka peräpää kummosta ulosta.
***
Sama paatti jossa kukin tässä istutaan
sovussa ja yhteitoimin homma onnistaa
kun nyt oisi kansa viisasta ja nopeaa
napsauttaisi nenille Timppaa kopeaa.
‎27.‎8.‎2013