NIIPÄ SE TAAS MULIJAHTI...
...tämä ajallinen oleminen päevään jolloen meijän Herramme lepäsi paeskottuuvaan urkkotahtija kuusi kokonaesta päevää. Liekköön etes yöllä nukkunu? Aenaki siinä hommelia on ollunna kun kaeken tekkee tyhyjästä. Väkisten joutuu kysymään mistä Ukko itejan sae? Ja mistä ihimeestä se Ukko oli kotosin?
***
Oesikko se liijan kerettilästä miettijä kumpi oli ensin muna vae kana? Tässä tappaoksessa Jumala vaeko immeinen? Huolimatta siitä että on uhurattu palijo aekaa ja paperija ja on kae siinä menny evästäki kun on tojisteltu että se Kana oli ekana. Mutta jokku seikat pannee ajattelemaan että josps kuitenki se MUNA oliki se joka loe kanan?
***
Palijohan on puhuttu että Luoja on epäonnistunu hommassaan, varsinki immeistä tehessään. Mutta jos se vaehtoehto oes se oekija, niin ei se immeinenkää oo kovin hyvin onnistunu Jumalaa tehessään.
***
Koska se on tehty kaekkivaltijaaksi se Jumala, miksi siitä ei tehty semmosta joka poestaa kaeken pahan täältä maanpältä?
Kaekki oesi palijo helepompaa kun ei tarvihteisi aena pohtija Ukon suuttumista.
***
Oesivat teheneet lempijän ja suvattevan Jumalan niin mikä tässä oesi olla ja ellää. Sehän oesi Taevaan ilot jo maan päällä. Eipä tarvihteisi voonata epämääräesijä taevaspaekkoja tae helevetin saonassa istumista.
***
No sepä ei somene kummenemalla. Se Moosesko tuo pilasi hommat kun ei ollunna Ukolle oekein mieliksi. Vae oliko se AATU? Tiijäppä näestä. Seoli Ukolla heleppo tuomita kun eppäeltyjä oli vaen yksi.
***
Eikäpä tuo niin väliksi. Tuli vaen mieleen, että tarttusikko tuota näen pyhäaamuna joutavaan ja pohtija syvällisiä. No melekeenhän tässä tuli pohojakosketus. Huommenna syvemmälle!