NURKANTAKAA.
***
ÄRIJÄÄne pellaelee kovat pojat. Niillä eituu helepolla hempijät mieleen. Seon palijo raskaampaa raahautua elämässä jolla tunteet heleposti läekähtää hempeisiin. Vaen jokkaesenhan se pittää se polokusa kattuva, huolimatta siitä miten se kulukee. Yhtä monta elämäntarinaa kuin on tarinankokijoeta. Joellaki se tarina on raskas ja vaekeuksija täönnä, toenen vaen tuurillaan kulukee huoletonna etapilta toeseen.
***
Kaekkihan se on tuurissa kumminki - onni kun siuvvaottaa persuuksiin kunnolla niin se on pitkään yhtä juhulaa, mutta jos pirunsorkka sut kampittaa niin ylöspääsy on vaekijaa kun pikkupirut näökkii jokapuolella ja saavat juoksuratasi monttuseksi ja syvijä rotkoja sisältäväksi.
***
Satunnaenen Turhijenasijoijen Tosentti tutki hyvinki tarkkaan eri varijaatijoeta ja on huomannu erot varsin selevinä. Moni tuskaelee taakkasa alla ja pentele ussein vielä liijottellee huonua oluvaan. Oon huomannu että kerräämällä säälipisteitä valittaja kohentaa mielenvirettä ylös päen.
***
On tietenki itestään selevää, että terapeottinen koulaaminen vahavistaa kasvupohojaa eikä kitukasvusuutta ennään oo havaittavissa. Siihen kun rätkäsee vielä luomulantaa niin kasvu on taattu ja savonkorijuu työllistää kaikkija jotka haluvat työtä tehä. Luikurit on asija erikseen. Ei ole kovinkaan tuomittavaa vaikka moinen yksilö saatetaan pahaanhuutoon ja poeka on valamis eristykseen.
***
Tutkijan tukalalla taepeleella erilaesuus on valttija. Näen vältetään tylsistyminen ja asijat rullaa etteenpäen rasvattuna. Utejijaesuus on valtava voema ja pannee ponnistelemaan pakkosyötöllä. Eihän koskaan voe tietää mitä nurkantakana oottaa. Tietysti voe olla että ei mittää, mutta kokemuksesta voen kertua että nurkka on sillon väärä!
***
No, nurkkija meillä riitttää. Jos yksi nurkka antaa vesiperän, niin se on merkki, että olet väärällä nurkalla väärään aekaan. Sillä kirjoitettu on: Jokaisen nurkan takana on jotain .On vain valittava oikea nurkka ja oikea hetki.
***
Kuten huomaamme. On itsestään selvää, että kaikki riippuu omasta itsestä. Tosin kehiin on pantava säävaraus. Kuka helvetti se pohjoisenviiman viheltäessä kyttäesi jossakin nurkan takana? Selevään kysymykseen voemme antaa tutkijan varmuuvella selevän vastaoksen: Ei kukkaa! Kuka helevetti se päessään näen pyhhäenpäevänaattona?
***
Ei silti jokkaenen nurkkasa valitkoon jos on haluja. Kettää ei voe pakottaa epätoevosiin elämänmuotoehin. Paremminki voe yllyttää kattelemmaan etelänmaesta nurkkija joijen takana voe olla vaekka missiluokan kurvikas naenen. Lopun voe kuki kohallaan arvella seoraako jatkotoemenpitteitä, vaeko hyökkääkö pakkoon.
***
Lohutukseksi voen pakenijalle ilimottaa, että joka nurkan takana oottaa uusi elämys. Kurkistus nurkan taakse ratkaisee kaikki pulmat, tai sitte ei. Se on niin vaekijaa orijentoetuva milijaartijen yksilöijen mielenliikkeisiin.
***
Tietysti on kovin suositeltavaa ja onnellista jos ei tarvitteisi missää nurkalla kytiksella olla. Kaekki oesi avvoenta ja vapaata, mutta tirektiivit säätelee sanktijoeta ja tuottaa monelle suurta tuskaa ja valittamisen aihetta, vaikka aihetta ei olisi. Tähän voimme huomata, että kestävä kehitys antaa potkua persuuksiin ja mahollisuuven hyvinvoentiin.Pahoinvointihan onkin sitten jo eri juttu johon voimme palata jos aihetta sellaiseen ilimenee!-