Politiikot ku on niin lystiä kaverii niin pittää meikänki harijotella että heitä ymmärtää voesi. Alatyyliin ei pije sortuva niin kun se muuan hyvinsyöny paskanpuhuja!

***

Vaen se  taestolaenen vatulloe naijessaanki kuinka porvari kiusovvaa ja riistää. Sperma roeskuu ja silleen. Vuan pitäsi se uskoo, ei se koeras poiji! No kommarit on katuava muinaesjäänne, kohta laolut laolettu.
***
Ei silti, eikä senvuoksi. Mun puolesta suap temarittii kuolla sukupuuttoon. Ja tällämenolla tullee niin käömäänki.
***
Turha hihhuloenti poekkee ja muata rakenttaan. Poes puute, poes kurijuus. .. Se poestuu vaen työtä tekemällä, ei akiteeraamalla.
Anteeksi vuan, että tämmönen perkelleen köyhä porvari tuassii piätään aukkoo. Vaen tottuus on, että vaen yrittämällä tehhään tulosta, eikä avustuksia nostamalla.
***
Vuan että tulisi pimmijä yö tuohon tievon valloon, jota monet hehkuttaa, niin pittää vettää pimennysverhuva pikkusen etteen, ettei häekästy tuon  valovoemmaan. Joutuu muotiaorinkolasit hommaan. Se on tyyristä lystijä.
***
Syvvyyvestä minä huuvan sinulle . - Elä helevetissä pole minnuva yhä syvemmälle suohon. Kukahan se voesi tulla mulle appuun ja voesi aottaa vääränkätisestikin. Vaekka kaekki kukat kasvaaki, puutarhuri se kastelee vaen niitä vääräkätisiä.
***
Vittuvakos temari valitat? Minähän sannoe: Tee vallanmulijautus, niin päästään naottimmaan täyvvellisestä sananvappauvesta ja kansalaespalakasta ja työntekemisen kurijuus päättyy. Marssilla käyvvään joka päevä, ennen ruoka-aekaa, että muistettaan. - On nälkä aena vieraana.
***
Perkele onkae se itestään selevä, näläkä tullee vähän päästä. Eii se vieraele se assuu jokkaesessa. Leivänkannikalla kun hankovvaa tuota ohutta kohtaa se pikkusen helepottaa.  Vaen kun sitä leipää ei oo iliman työtä. Se äkkijä kattoo ruma ukko jääkaapin tyhyjältä hyllyltä. Siinä ei palijo hyssyttely aota. Tulta päen ja sillä tavalla...! 28.8.2014