Tiijä näestä remonteista. Paremminnii tässä ollaan purkuporukanmiehiä. Vae samakae se sille oli kusti taikka ville... kuhan häntä koettaa muihen haettana kelekkerehtiä.
***
Häävimmät immeiset kun rötöstellee niin siinä ei kun päähän taputellaan.  Armahuksia pyyvetään ja annetaan. Katellaan villasija joella paenellaan ja pannaan tupakaksi!
***
 Vitut tässä armahtuksija. Saatanan kova sanktijo vaen niskaan ja valtijon antama ylöspito maksulliseksi. Kiven sisässä tämmöset äijät oesivat parraemmillaan. Lisäksi 20kg kuula nilikassa. - kummassaki. Sehän saattasi  panna roeston miettiin - syntyjä syvijä. Siellä se nähtässiin kuka kuki on. Ja kellä on pelisilimää!
***
Ne suurimmat nulijukset ei ennää korijaamalla kummene.
Kaohijan vahava morviini piikki persijjee, niin eiköön tuo jonkulaesen raohan toesi. Luulisi aenaki. Tieteki sitä itekuhi ollaan tillaesuuven tulleesa       ketunhäntä kaenalossa ja sotakirves olalla. Minkä pään millonki ottaa.
***
Joo niitä jenkukaolojahan tässä ollaan.. Pää on hartijoella tilanteijen mukkaan kategorijat ovat pökkijöstä itijoottiin. Arkipäänä käötän sitä asteikon alinta. Juhulakäöttöön  semmonen  pää jossa on palijo tillaa - kuselle.
****
Täh! Minnoon jo käönnä elukkalääkärillä. Vae ei se alakanu millekkää. Kuulemma väärä osasto. Vihannekset hoijellaan naapurissa, sano. Vaen olokoon! Vihaneksen terveysvaekutus korreloe kummasti järijen kasvuun.
***
No mie ryöjäösin seoraavasta ovesta. Sielloli kurkkuva ja tommaatija ja kualinpäetä. Sielloli kaonis tytär. En käöttäny tekstarrii vaen kysyn suorraan: Teälläkö sitä sua?
Tytär ihimettellee jotta: Mitäpä? Minä, jotta vihanneskäsittelyn. Tytär alakaa minnua kuoria ja karssii oksat poes. Siihen heräsin. Kaekkija se unikakkijaenen näöttää! Vaen mukava seon joutessan katella niitä - ei kippeö kylet! MOE! -