Jokku ne luulee on heleppuva olla
isäntänä talosa kartanolla,
vaen seon aevan väärä tieto
on isännän roolissa melekonen sieto.
-
Eipä ennää oo renkiä piikoja laesin
joeta entivanahaan aena lempijä taesin,
eijoo ennää suurta valtikkaa mulla,
täötyy itekseen vaen minun toemeen tulla.
-
Aevan yksin nykyvään peltoni muokkaan,
en voe kettää usuttaa tarttumaan kuokkaan.
aevan kaekki hommat tehä itte pittää,
eihän tässä hommassa oo järkijä mittää.
-
Taijan ruveta herraksi, kylyvän metälle pellot
jopa sillon soe sielussa kitarat, sellot
Ivanaorut loppuu, ihimisten säälivä huoli,
sehän tässä on minulla se mukava puoli.