KÖYHÄT.
***
Sepä pittää tänä yönä katastaa mitä sinne kitinä rintamalle kuuluu?Mitä oon merkille pannu , niin ratijossa ja aviiseissa on eläkeläesillä oekein kitinä kiima. Ilimasta rahhaa pitäs saaha vähintään tuplat lissää. Luulis että oesi ikä viisaotta tuonu. Vae EI! Mitä suurempi eläke,sen surkijmpaa!
***
Ei joo mittää vikkaa Suomen olloessa. Oekijastaan on liijan hyvin. Kansa oppii elämmään alamuilla ja iliman vaevaa saavulla rahalla. Ruokaa mätetään kaatopaekalle aotokuormittaen ja kansa pellaa pelejä saahakseen yhä enempi rahhaa. Totta kae iliman vaevaa. Ja läskit lätissee Suomen köyhijen kankuissa ja on aena nälkä vieraanamme.
***
Miekii oon havvaennu päässäni montahi semmosta orastavvaa viisauvven ilimentymmää. Kun selasin tuota sissäestä tievostuva. Ei sitä oesi uskonu että jottae kasvaa niin karussa maaperässä kun meikäläesen aevo. Maasta olet sinä tullu...
***
Usseimmalla näöttää olevan asiajat reilassa. Huolehtii omasta hyvinvoennistaan ja  Mersa on pikajalakana. Seon Ylätuvan isännällä unohtunu se tasapuolisuus. Eipään anna meille polosille pienintää toevua sen suhteen, että meitä oottasi parempi tulevaesuus mutkan takana.
***
Harmmaana ja köyhänä solluu päevät pääksytyksin. Eijoo Mersuja eika mopoja. Tämä tietokonekki on vanaha romu, eikä ruokana oo kun kuivanutta leipää. Vettä tullee raanasta ja silimistä kun itken katteuksissani hyväosasten elämmää.
***
Huomasikko? Tekkee hyyvvää välliin kitista, että ei jää joukosta.Onko se sitä terapijjaa? Havvaehen että sisänen kitisijäosasto reilassa. Täältä ruohonjuuritasolta on hyvin vaekijjaa saaha mittää aekaseksi. Suatanna kun eijoo kantovoemmoo, eikä energiijaa.
********
Vuan tyyvy siihen minkä suat. Voe suateri! Siitähän se tämä tyhyjä olo johtuuki? Ei tosijaan oo päässä muuta kun onttuva tohinaa. Siinei Herranhuoneita rakenneta, ei ees tuulentuppaa!! -