... elintasonpäeviin on päästy ennenkaekkija ideamiesten pääntuotteilla. Ideat ja sen toteuttajat tarjoaa työtä ja työ hyvinvointia. Ilman työtä ei tule kellekkään mitään. Kaekille taevaanrannanmaalareille ilimaset ettuuvet.

No voehan suatanna. Ny on männynnä monella  se viimmenennii tojellisuuventaju. Kaekki eijoo huomanna missä mualimassa myö nyt elettään. Luulevat -Eetenissä vissiin!

Suatanna onpa se itestään selevää että jokkaesen on tultava toemmeen ihtesä kanssa, jopa mennähii toemesta poekkee. Kettää vittumaesta ämmää ei tarvii ymmärtee, vielä vähemmän sietää. Jos semmonen sattuu olemaan jollaki, niin niijen häätämisseen ei Täöstuho aota - pittää olla ketunmyrkkyvä.

Kaekkija siltä piähän päläkähtee.Syvämmen sivistystä. Olin eilen virtuvaalissa pyhäköulussa, pappi onnistu tuikkammaan sivistystä tuonne hanurrii?  Ny lurittaa niin lempijästi. Poessa on rietas rokki ja muu mekastus. Hyvä näen.

Joopasejoo!
Se kansa soettellee hanurria ja rutke kuulluu. Seon turpa suuruksessa heleppo heittee herijjaa ja nostella sallaa osinkoja ja männä viikonvaehteeksi mökille ryyppeemmää. Suatanna sitte arvostella olevija oloja: On nälkä aina vieraanamme.....Voehan saateri.

Soettasikko välliin vaekka Säkkijärvee ja hullunhumppoo, tullee pikkusen vaehtelluu tähännii kärsimmykseen. Ei kehtaa itkuvirttä virittää tullee tippaa silimään.

Onko moni omasta mielestään missä suhteessa parantanna köyhijen oloja? Palijoko antanna kurijalle saeraalle hellyyttä ja supstraalija. Onko käönnä lohuttamassa vanahuksia.

Tojellisuus on tässäki taruva ihmeelisempää. Harva se taetaa tojellisuuvessa uhurata aekaasa toeselle, aenakaa iliman rahhaa. Ohan se komijaa leuhkasta, että on sitä syvämmensivistystä ja empatiijaa muille jakkaa.  No, tätähän seon! -O-‎10.‎10.‎2013