...meinaa olla ilimassa. Tuulee ja avaruuaromua sattaa niskaan ja punanen aorinko tietää vasemmiston voeman näötettä. -Saateri - minnoon uatellu että kun seoraava kerta ukkonen tullee niin rukkoelen sitä viherriijää sähkyvä. Sehän on luontoystävällistä ja varmaan kohtellee pään sisuksijaki inhimillisesti. Piäsee historriijaan ejistyksellisinä viherijävalonritarina? Viherijä valo vilikkuu mun meitsi porhaltaa baanalla. Tietenki vihannesta kaenalossa.
***
Vielä tuohon salakkuun palatakseni. Vitut se pane kettää totiseksi jos lasti kevennee. Huollet vähennee kun salakku kevennee. Ei tarvii pelätä rosmoja, eikä syväninhvarttija. Rohkijasti vaen rikkaat pistäkkee raha kiertoon, niin saa sitä laatuaekaa itelleen. Raha urakoe sivubisnestä ja voetto mennee Veittiin!
***
Joopa se joo. Rikkaella näöttääki olevan erlaeset metotit noessa jämmäötyshommissa. Ei kae oo sen välijä mistä energijjaa keherää. Töpselista tae tynämosta ja saattaapa se herätevirtaa pukata akustaki. Sepä sama kuhan homma hoetuu ja aevossa on virtaa.
***
Palijohan ne puhhuu että miehillä aevot on munissa, vaen en minnoo kuullu sieltäkaotta sähkösokkeja annettavan.
Sepä ite kuki väpsähtee raeteelleen omijen metotijen kaotta. Mikä passaa mummalle, ei välttämättä aota papparoesta. Kaekkiinhan ei aota mikkää. Ei ees perkele.
***
Ikoneitahan noeta vilisee tuossa näkemisruutussa. En oo alakanu niitä kaevelleen, vielä vähempi maalaeleen, mulla kun on tuo pensseli liijan juluma semmosseen. Tärvväötyy koko ruutu eikä piäse tutkimmaan onko se vastapeluri jo muuttunu posetiivariksi.
***
Tietennii tässä on itekuhi peränpitäjä. Noen sanan laajemmassa merkityksessä. Usseinhan se perä pyssyy ylläällä sen verran ettei joka kantoon kraapase. Jokkuhan ne iskee perrää penkkiin saahakseen vaatimusta liikenteeseen, mutta seon menetelmänä hijas ja siten tuomittava. Meitsi aenaki pittee peräsä omana ilona. Lähinnä pierukonserttia varten. On niin juhulallista soettaa Sipeliusta viärinpäen ja perästä kuuluu. Menihän tuo taas risukkoon? No, siihenhän se joskus päevä paestaa,