...taas kaikille blogissa vieraeleville. Jälleen on reippaasti nostettu syntinen ruppi pystyasentoon ja ei muuta kun askartelleen mitä kukaki. Komijaa jäläkijä syntyy kun pikku kätoset alakaa tehä ja toemittaa. Satteen puolelle nakkasi tuon ilimanalan. Alakaa matkija normaalija Suomen kessää.Vaen mitä tuollakaa on välijä? Jääpähän monet putellit korkkaamatta ja monet ilikeyvvet tekemättä. Saattaapa mohiki pittää huokusa kun ei innostu järvenrannassa pulikoemaan kännipäessään.

Kuten ouvvompi jo huomaa, niin siinä on omat hyvätki puolesä jos asijaa kattoo monelta näkökannalta. Harvapa se mahtaa mennä rannalle loekoeleen satteella. Se voe äkkijä tulla holotna ja iskee vaekka minkälaesen romuskan.Tokitoki mukavaahan se oesi kun oesi kesällä lämmintä ja poutaa, mutta vähämpä sitä meiltä kysellään. Eikäpä tuohon voesi vastata muuten kun Helevetin enkelin laella : En kommentoe! Mahtaa se kuulustelijaa kiehuttaa? Kysy mitä kysy niin sama vastaus - satoja kertoja. Pelleilyvä. Vetaseis ensin semmosta enkelijä turpaan ja sitte kysys: Miten on vaen kyssyykö nyrkki lissää. Saattaas siinä vastaokset kummentuva. Vaen kun ne  ätisee piipertäjäporukka ihimisoekeuksista? Saaketti mitä ihimisijä neon? Tappavat ja raeskaavat ja pahhaa elämää pitävät. Elukoeta ovat. No ohan niilla suojelijansa elukoellaki. On se niin hempijää!

Eipähän noeta kaekkija  tavan tollo tajua. Vaen ihan luvan jäläkeenhän paekotellen teorastettaan immeisijä. Eikäpä tuu sanktijuva sen käskijän niskaan. EHEI päenvastonylistyspuhetta ja suitsutusta sille annetaan. On ne ihimisoekeuvet ihimeellisijä. No, turhaapa nuita suuremmin  surree.Sehän on sitä elämmää, ei sen enempää. Näellä evväellä sitä pittääki taas pärijätä huomiseen. Huominen voi kaeken muuttaa. -O-