HEKTISTÄ...
... on nykyvääsä tämä elämä. Ei hetkenkää raohaa, kun joka toenen päevä pittää pyhittää. Ennen se oliki tarkka juttu. Sitä oltiin sillon niin Jumalaa pelkäävijä, että säännöt olivat tarkat ja vankat.
***
Toesta se nykysiisä. Piru on ottanna Jumalasta selekävoeton. Nyt ei pyhiä pyhitellä vaen rietasta elämää vaen vietetään ja helevetissä on suuret juhulat menneillään. Pietarilla siellä ei juuri taija taevaanportin saranat kuluva?
***
Suuressa viisauvessa se immeinen on keksiny kaekenmoesija härrävärkkejä ja syntikuormaa kasvattavija vempeleitä. Ruokakaopassaki jo myyvään jalakovälin kiimanlaokaesijoeta. ja kaeken maaliman pornoluolaa on joka kavunkulumassa.
***
Varottavvaa sormijahan tässä pittää heristää. Jos se tämä meno jatkuu, niin se on Pietarillaki kortistoon lähtö, vae menisikkö tuo Pirulle helevettiin sissäänheittäjäksi. Mikäpä nämä tiennee kun eijoo niillä seuvuin reissannu. Vaen semmosia oon kuullu. Ota näestä sitte tarkempi seleko!
***
No, kohtahan ne alakaa härkäviikot ja reikäleivät. Aenaki jos entiset säännöt pättee. Voehan olla että jollaki on jääny putki päälle ja juhula jatkuu vaekka henki menisi. Sepä nytten lienee omassa päätoksessä vae pitäneekö siihennii hakija virkamieheltä päätös?
***
Usseinhan niijen on vaekija lopettaa kun pullossa lukkee ALKO. perkele se on räntättyvä tietua nöyrän kansalaesen nouvatettava. Sitte kun tullee pullo jonka kylessä lukkee LAKKAA. Kuulijaenen kansalaenen vettää käsijarrun päälle. Vaen onko se liian myöhään?