KAASUA.
***
Kaasuhan on nyt päevänsana - kaekkijalla.Siksipä mieki kkannan kortta kekoon. Nehän tankomarkkinattii on tyrkyllä tuolla Seinäjojella. Aattelin ottaa ossaa- Sinne pelimannipuolelle. Peräpäätä oon harijotellu uutterasti. Mettäkukkija lähtee jo aeka lahajakkaasti, muutama haja törräös pittää vielä karsia poekkeen.
***
Tuo perän harijotus kuitenki meinovvaa kippeöttää paekat, vuan mitäpä sitä ei kulttuurin etteen yritä uhraotua. On se niin palakitsevvaa.
***
Tienaksihan sei piereskely juuri rupija jos ei ylleisesti osallistu pieremisen MM-kilipaeluun. Semmonenki kilipa kuulu olevan.
Tiijä häntä. Suattoo olla hyvinnii tuollaiaella tae sitte toesella laella. Vitustako sen ite tietee mikä on naapurin mieleen. Paremminki päenvaston tae sitte ei. Kumminki oon varma, että jollahilaella sen olla täötyy?
***
Vastuuntuntosesti kuitenki koetan kantaa kortta kekkoon. Vuan suatana kun se keko mahtoo olla Helesinkissä. Aenaki se Kekkonen oli. Vaen muistankohan mie väärin. Vaen voempa tuon tehä omannii kekon? Tietäs vaen mihin! Heinistähän se tullee vaekka suova?
***
Eipään se meikä ällyy tuommosta vaekijaselekosta artikuloentia.Seos käötävä selekokielikurssi ja mieluimmin seleviytymisasemalla. Suattas piästä paremmin juttuun noesta kultturellisista kiistakymysyksistä. Vaekka en niistä mittää ällyykkää!