TIELLÄ.
***
Kysyvä ei tieltä eksy, sanotaan, mutta jos on toesen tiellä niin turpiin tullee! Pahassa tappaoksessa joutuu vieraille veräjille.
Tietenki aena tietää jos kyssyy. Ussein varsinkin aekojen kuluvessa on kyselty teitä. Vaekka meikäläenen eppäelee, että siihen aekaan ei teitä oo ollu, polokuja vaen, joten totejamus kuuluu: Kysyvä ei polulta eksy. Vaekka meikää kyllä eppäelyttää, että on ne ollu niin etevijä ennenki, että ovat kysyjälle valehelleet. Kukapa omalle reviirille tahtoo tunkeilijoeta. Tae antaneet nuijalla otsikkoon, että kysyjä ei huomista päevää näe, eikä rehevijä metästysmaeta. Katteotta on ilemenny sillonki..
***
Se on entiaekaan ollu elämä muutenki seikkaeluva ja leivän perässä juoksemista. Sanonta on tiettty kuvannollinen. Eihhän voe olettaa että reikäleipä pinkoo henkesä häjässä ja nuijamies perässä. Karhun jälessä se luolamies on varmaan juossu ja hirven. Kysyä voe muuttuuko liha leiväksi.
***
Kivi jo tievotteli aekoenaan, että: Karhun kansa paenii lyö ja maalima unhohoon jääpi! - Tuota oon kovasti funtsinu, että miten niin - unhoon? Oliko äijällä tementiijaa, vaen selevisiko karhu voettajana? Seon niin vaekijaa varmana tietää kun Kivelläki se selostuspuoli on aeka hataraa. Keskittyy vaen haehattelluun ja epätäsmällisyyksiin.
***
Moni muuki kirijaelija on ollu tietävinnään hyvinki tarkasti mitä luolamies on matalanottasa alla pohtinu. Varmaanki matalamielisiä ajatuksija naapuriluolan äijästä. Miettijen keinuva miten saesi sen päeviltä. Vie lempo riistat ja naeset. Sillehän on pantava piste. Ja varmaan paniki jos oli tarpeeksi vaekkuva kynnen alla.
***
Ny tuli penkastuva tuota ihimiskunnan aamunkoettova. En tosin ollu sitä näkemässä, mutta semmosta oon kuullu.ja lukenukki. Vastuu on siis muilla. Eihän tämä mittää huomenna puhutaan vielä tyhymempii. Jos ei vaen satu eksymään.-Vaen kysytään.