Taas tässä uutta viikkuva pittää koettaa alottaa. Monenlaesta uhkakuvvaa riekkuu Damokleen miekkana päämme päällä. Jos on Töllöön uskominen? Ja miksipä ei oesi?

On kuulema tulossa se kamalat Puttiinin kisat, joeta pittää pelätä ja poekotoija. Siinäpähän! Toenen keksii toestaan kamalampija uhkija ja niitä sitte siunaellaan ja päevitellään.. Aenaki puhheissaan, muka viisaat, puhuvat raskaen äänenpainoen, että kansa pelossa kulukisi ja hartauvella elämääsä eläsi.

Onhan aevan kamalaa jos kansa innostuu vappaotummaan pelekoesta ja muista uhista. Toki tämmönen on kovinkin vaarallista. Siksipä pittää usijammalla kanavalla toetottaa elämän uhkakuvija. Pittäää ostaa panssarija ja siinä sivussa peitellysti vihijasta, että Puttiini punnoo salasta hyökkäössuunnitelmaa. Siirtelee jo raotaa rajalle.

Onhan tietenki hyvinki tarpeellista ja kansakunnan ylennykseksi jos ennakkoon varotella, että mittää hyvvää eijoo ooteltavissa nurkan takana. On vaen saeraotta, lammaa, elämisen kallistumista ja  ennen kaekkija pittää muistaa, että elämästä ei selevijä henkissä.

Ei varmasti pääse hymynpoekanen tavottaan suupieliä jos seurovvaa aamu TV tarijontaa. Se pittää elämän olla KURIJAA vaekka ei oesikkaa. Lannistuta ei! Otetaan päivä kerrallaan ja kunkin päivän huolet prosessoijaan kunaki päivänä. Huomisen murheet voi surra huomenna. -O- 20.1.2014