... mutta häntä löytyy - sujelle! No joko markkina  on lopultahhi hylännä Karijalan korvet ja pirut. Niitähän on maenostettu ku matkaelukaoppijas. Minähhii jo meinnasin sorttuu sinne, ku eokko houkuttelj, vuan terhakoijun ja sannoen jotta ehän mie lähe jos muuvalla olla saa.Siihempä se jäe muuttoaekeet. Pittäähän se jokukaa järijestys säelyä.Makustelin suussa kauvvon, mutta
makuaestiihan meikällä eijoo ollunna koskaa. Vuan turhan taottahan oessii ollu kun oon naottinu vaen mavutonta ruokaa. Hajuefektijä on ollu hyvinki riittävästi!

Taskuja ei meikällä ollu ikkää. Jos on pitännä käet pistää taskuun, niin toesen taskuun oun lykännä. Aena sieltä jottae kätteen tarttuu jos eijoo rikki. Minnen tajjuu mikä kaohupaekka on jos taskut onnii rikki. Se paremminki jos susia...

Sus siunakkoon ja paremmasti varjelkoon susia sattumasta meikäläesen  tielle. Siinä jommankumman käö väärin. Jiäköön arvoetukseksi kumman...

Tosekseen -empä minnoo muuta harrastanakkaa ku laettomuuksia. Laensuojaton mieshän olin jo syntyissäään. Ei oo laki suojannu.Vappaasti on paska solunu naamaan ja vittuilu sieluun, vaen siitä huolimatta etteenpäen on menty - enimmäkseen.

Miksipä miulla pitäs olla karkijat käjet? Vaekka sormet lipsuu ja hummeetti sassaroe niin mikäpä minnoon pijättelleen. Kuhan nyt jotahi kärpäsenpaskoja kokkoon saan niin seon hyvinki hyvä kohillaan. En oo hernerokkoo halluumassa.Muutenki rupsaa mukavasti ja antaa viihukettä näppiksen yksitoekkoseen laoleluun.

Ihan hyvinhän tyo on pyyhkinnä vaekka käet onnii toesissa taskuissa. Ja jos ei omat käet jouva pyyhkiin pittee palakata vierraat käjet.Vieraan leipä karvast on lieköhän käjet? Jos, niin ne on Eesaun käjet ja sillon onki jo tosi kysymyksessä? Taetaa olla parasta turvata ommaan käpälään. Siinähän se kynsi, siinä käpälässä ja se tekkee pahhaa jäläkijä kun pääsee sivaltaan.-O-‎23.‎7.‎2013