Sokkeloinen lapyrintti.

Eikö se ole ...elämä?

Tuhat mahdollisuutta?

Niistä ,vain yksi oikea

selviytyä perille.

Elävänä!