Suolatta liha märkänee.

***

Sokeri on sontaa.

***

Suolantuntu ruuvassa -

naotinnon antaa.

***

Suolakallaa ja ruvislimppua -

se on köyhän eväs.

***

Iliman suolaa-

ei sokeri tunnu.

***