taas muutaman räpellyksen. Vielä ei oo ittekriittisyys sulukenu "avvoemijenovien" tilannetta. Joskushan se häpijäntunne saattaa nostella päätään, että mitähän ne lukijat aattellee kun kaekenlaesta paskaa valahtaa ruutuun, mutta tuskinpa tuo niin palijo eronnee muijjen - parempijen - kirijotuksista. Sanoja peräkkäen, ehkä jollaki ovat paremmassa järijestyksessä? En tiijä!

Kuitenkin jos alakkaa kovin tutkija kriittisin silimin aekaansaannoksijaan niin blogi pyssyy täösin tyhyjänä. Oesikko se se parempi? Voehan olla, mutta eipä tämä pakkopullaa ole. Jos huomaa sivujen tarijoavan pelekkää skeitaa niin eihän tarvii palata. Ei oo pakko jos ei taho!

Tietystihän seosi komijaa jos pystysi kirijotammaan syvällisesti ja kuitenkin ymmärrettävästi, mutta se on näellä evväellä se mahoton tehtävä. Lisäksi tullee mukkaan se millä mielellä on tuotostaan värkänny kirijotushetkellä. Joskus on sujuvampaa, joskus aevan luokatonta. Kynnys kuitenkin pyssyy matalana, muuten ei pläjähtele.

Sekin on itestään selevää, että tullee samaa märehtittyä monneen kertaan. Vae haetanneeko? Pittäähän sitä ruokaellakki usijampi kerta päevässä. Joka kerta kuitenki on päyvvässä ruvisleipää voeta ja maetuva ja aena maestuu, joskus liikaaki. Vaen mun on keho ravittu niin ehkä jottae uutta puhkijaa tuolla pöntönki puolella.

Mahottoman mukavastihan tämä hommeli on menny. Vieraelut on kasvanu huimasti. Vaatimattomasta alusta on tullu varsin suosittu. Siitä kiitos vieraelle. Näellä sammoella resepteillä pittää jatkaa, niin kauan kun sanavarastosta löytyy sopivia sanoja. Tietysti jos dementija iskee, seki on aina mahollista, joutuu luopumaan, mutta se aika on toivon mukaan kaukana..
***
Syksyinenpäivä taas eeessä! Luppaeli jopa syysmyrskyjä. Voe pojat jos se kovin kourin koettelee ja tekkee vahinkuva niin se ei palijo naorata. Toesaalta itkukaa ei aota. Täötyy ottaa vastaa mitä tuleman pittää. Se on niin Luojassa! Lämmint kumminin on +11.7 on tarkka nyt, vaekkei paestakkaa.Virtaukset yhä etelässä päen. Näellä keinon huomiseeen! -O-