PÄIVIN RUKOUS

- Herra meitä suojatkoon

ja suokoon siunausta

muuten meidän maailma

on aivan pikimusta

rosvot ryövää rahamme

ja raiskaa naisenpuolet

sisäministerillä

ne suurimmat on huolet.

Turhaa silti poliisi

turhia kaikki pyssyt

päähän kaikki painetaan

me miettimisenmyssyt

ja Herraa avuks huudamme

hän auttaa meitä aina

vaikka rosvot puuhailevat

aina touhukkaina.

On suvaittava raukkoja

ja ymmärtääkin pittää

kamalista tuomioista

väkivalta ittää.

Ole herra keskellämme

armos anna loistaa

rukouksin voimme

maailmasta pahan poistaa.