kun oon huomannu, että järijen käöttö eijoo kielletty. Monenlaesta innovaatijova pukkaa virtuvaalinäötölle jossaki tuolla takaraevossa.. Monenlaesta häkkyrää siellä on alavariisa näötillä, se vaen ahistaa kun ei tiijä mitä milläki häkkyrällä voesi tehä. Näen sohovaperunan näkökulumasta kattoen keksinnön pitäsi olla olemisen heleppoutta tuottava ja jokasuhteessa kotikäöttöön sopiva. Hankintakustannus on paremminki sivuseikka. Mikkää eijoo liian suuri uhuraos jos se kohistuu elämisen helepouteen.

Tietenki pittää tuotteelle asettaa tiettyjä vähimmäesvaatimuksija, kuten kestävyys ja turvallisuus. Oesihan se kamalata jos elämänhelepottajaan jäes jummii`? Siinä voes äkkijä käyvvä väärin jos aparraatti suorittasi pakkoliikkeitä naotiskelijan päänmenoksi. Tiijä vaekka se ryöttä tarttuu ropottikourillaan raevelista. Sehän on meleko hankala huokuva jos ei saa ilimaa hönkästyä.

Tesinkihän myos oesi varmaan tuotteessa tärkijää? Kumminki se markkinavoema on heti kopollakourin oottamassa suurija voettoja. Ruma ja kömpelö tuotetta ei markkina nielase. Siksipä oon ajatellu aparaattiin käöttää jalopuuta ja jalometalleja. No, hintaahan sille voe tulla vaen mikkää ei oo milijoonamiehille liijan kallista. Köyhäthän ei tarpeetonta tarvihe, ne pannee rahasa tärijämpään - viinaan ja naesiin. Joku arvojärijestyshän se pittää olla köyhällä?

Sen kun vielä keksisi mitä sillä aparaatilla oekein tekisi`? Rikkaan elämäähän on paha helepottaa? Niillähän tullee kaekki haluamasa nappija paenamalla - tae piikaa? Vaen ostaahan se rikas kaekkija joutavaa. Pakkohan niitä rahoja on johonki tupilastaa. Eivätpähän pääse homehtuun alimaiset. Noo, pittää tuo innovaatijopuoli jättää muhimaan omassa liemessään. Joku kirkas päevä -  tae miksei satteinenki-  muistin näötölle rävähtää valamis tuote, varustettuna ohojekirijoen ja tarkotusperustein. Toevossa on mukavata ellää ja olla, varsinki jos antaa ajattelukonneiston pyörijä vallattomana, iliman ohojaeluva ja tarkotusperijä, Näellä sitä pittää kamilastaa käötävällä etteenpäen.

***

Kovin on taas satteisen näköstä. Pilivet riippuu melekeen käsinkosketeltavana. Ovat lisäksi sen näkösijä, että millon vaen voe sajekuuron heittää. No, eipä oo outua. Tarkka näöttää + 15.0 ei paha . tuuli on etelässä ja valtakunnassa kaekihyvin. Olympijalaesetki meni kohtuuvella. Oli pienestä kii se kultaki - niihän se aena. Sattuma näöttelee urheilussa suurta ossaa - ja tuomaripeli! Näellä me mennään taas etijäpäen jos ei satuta tollottaan paekallaan? -O-