Mennähän etehen päin tällä virtuaalireisulla ja kattotahan miten maa makaa ja immeiset.

Laihiaalla ollahan nuukia? Ajatellahan tarkkahan , mihinä rahaat pannahan. Niinpä kaekenlaanen lustinpito onkii jäänys aivan luonnonmenetelmihin. Mitä joskuus käyrähän hyppelöömässä nurkkatanseissa. Taikka sittee tyytytähän aivan vaan siehen sänkypolokkaan.

Tämä Nuuka - Kustu oli silloon nuornamiesnä jo ollunna sellaasta miältä notta mukuloita ei sittä teherä. Hänen vallasnansahan se tietty oliiki. Sänkyähän Kustu ei raaskinu laittaa. Kallis on ja siitä voi yöllä purota, nii voi vaikkahan jalakaa mennä poikki. Palijaalla laattijalla se paree oli nukkua. On maharottoman hyvä seläälle ja säästyy laattiamaalia? Mihinä vuoaksi pitääs sellaasesta kohorasta maalata , jossa nukutahan? Patja peitää friskisti  sen kohan.

Tokihaan Kustukin seksiä harraasti Hitahasti ja vähää aikahan ja harvoon.. Eihää totiista ja raskaasta eläämää saanu liialla ilolla pilaata.

Kerraan kesäällä Kustu kuitenkii innostusi saikkaamahan sen vempeleesä kanssa. Kaesa näötti jotenki niin mukavanolooselta. Kustu alakasi hommihin tosisnansa.  Ja sittä ku tuntusi notta tuloo ,vetäsöö ylös ja kaekki tuloo laattijalle.

Kustu sannoo Kaesalle notta: -Siinä taaseen pikku Kustu kuali nuarena. Kaesa notta: - olisikki tullu isääsä föyrees miäs.

No, sittä Kustun piti siitä toimeutua töilleesä. Ku oli isoo miäs ja pitkät jalaat, niin siinä seisaalsnensa noustessansa jalaat lipsahtaa , niihä omiin liemiisä. Kustu siinä turvaallensa .

 Kaesa ei oo moksiskaa, sanoo vaan notta: - mitää minä sanosin? Friski olsi pojaasta tullu kun jo noin nuoreena isääsä kampittaa...