HINKU JA VINKU 4.

Hinkulla on kova hätä

talo kun on aivan mätä

uusi talo avun tuopi

monttua jo Vinku luopi.

-

Perustukset vahvat aivan

vaativatkin suuren vaivan

betonia sekä rautaa

suuret kasat muottilautaa.

-

Seinähirret pitää kaataa

aivan väsymättä raataa

konesaha puree puuta

oksat karsii ynnä muuta.