KAERASSA KAEKKI ON KOHALLAAN:

Voe helekatti kun minä lukasi, noesta etelän vaekeoksista.

Niillähän niin kamalan vaekijjaa on, ja elämä tuskallista.

Onhan selevää kun salaojapellolla, sillä puimurilla ajjaa.

Niin hätähän siinä tulleepi, kun ei nää tiluksien raijjaa.

Meillä täällä koelliskaerassa, eijoo niitä vaekeoksija.

Raja löytyy jo navetan takana,että kyllä on manttaalija.

Avo-ojattii ovat käötössä, ne energijapajua tuottaa.

Kun jokkaenen täällä vahavasti, omavarraeseen lämpöön luottaa.

Eikä meillä oo huolia vilijasta, sillä halla sen meiltä nappaa.

Se on elukan evässii ostossa, jos eioo raahhaa ne täötyy tappaa

Ja kun saatana mennee tiukille, niin naorussa pietään suuta.

Kato naoru ikkää pitentää, ja on haoskenpaa iliman muuta.

Tottakae me saahaan kovasti tuosta maijjosta lännentuohta.

Vaen kun litroja meillä on vähäsen, loppuu maetotili kohta.

Talavisin varsinnii aoto käö, pihhaan jälet vaen tekemässä.

Luntaki on ja pakkasta, palijo enemmän kun etelässä.

Lomathan meillä on komiat, aivan herroksi saahaan maata.

Pari päevää aena toesinaan, sitä kajehtimatta olla ei saata.

Ulukomaellehan meillä ei asijaa oo, kun täällä kaerassa kaekki on hyvin.

Lomalla joskus ponua kiehautetaan, siitä tulleeki humala syvin.

Minä teille etelän vilijelijät, tahon yhen neuvvon antaa.

Jos teillä niin vaekijaa siellä on, suunatkaa kohti taevaan rantaa.

Täällä kaerassa kaekki on kohallaan, täällä kessäesin valova riittää.

Ja talavisaekana urakalla, voe perhettä lissää siittää.

Nämä lapsilisät ja tujet muut, katteeliset unohtivat.

Eikö kaohistuta se ollenkaa, kun naemalla rahhaa hankkivat.

Voi kun seon kuitenkin mukavaa, kun on hyvän osan saannut.

Täällä meinaankin siksi asua, kun syvän on sykkimästä laannut