Yritän nakella teille hyvät lukijani. Vae eihän seonnistu kun on sattunu saamaan totisen ja vakkaan mielenlaavun. Huumorija kun koettaa vääntää niin mennee aevan persiilleen. Vitsejä ja kaskuja on maalima pullollaan vaen yritäppä semmosta muistella. Ei tule aenuvaa mieleen. Seon tuo hummeettivelli niin sakijaam ettei siellä palijo kevy vitsinpoekanen pysty liikkumaan.

Asijoehen näen ollessa jouvvutta tyytymään noehin ankeisiin totisiin tarinoehin Toevon totisesti kumminki, että joskus puristatta etes tekonaorun mun jutuille.

Naoruhan , kuten tunnettuva pitentää ikkää. En tiijä sitte onko se mikkää tavoteltava asija se pitkä ikä?Siinä sata vuotijaana makkaat sänkyn pohjalla muihen käänneltävänä. Hummeettivelli puuroutuneena, että ei tajjua maailimasta mittää. Olla pittää vaen vaekkei taho!

Vae ohan se kommijaa kun saavuttanu kunnijoetettavan ijän. Mahtaa siinä olla palijoki omia ansijoeta. Kaekenmaaliman tohtorit ja pillerit ne pittää elämänliekkiä jotenki yllä. Niin ja NAORU! Naorua kun säästelijäästi käöttää elläessä niin eiä tarvie sitte pitkään kitua. Viikatemies saa heleposti kiinni.

Vaen mitäpä tässä muuta. Mukavata pyhhää jos arkipäevää.Nyton riemun raikkahin aika.

-O-