MITENKÄ SITTEN KÄVI

- Voe Kalle et taija tietääkkää kuinka naenen rahoja hassaa

vaekka oesi isoki eläke niin eipä kerräänny rahosta kassaa

ne kun värijää tukkaa ja myötääsä pittää uutta kolttua ostaa

saat olla varma jos naesta kahtelet se kaekki säästösi nostaa.

Minä tiijän tarkalleen systeemit enkä ennää akkaa itelle ota 

se yksin on pirun mukavaa, eikä ennää viehätä mua sanasota.

Vaen katoppa kuinka helemeilee tämä konijakki pikarissa

usko vaen naotinto paraneen kun haeku otetaan sikarissa. 

 

- Saetpa ylipuhuttua tosijaan nyt on varmasti ryypyn paekka

kuivin suin oon olla kuijottanu juomana on ollu kahavi ja saekka

vuan ei oekein jaksa innostuva kun tuo naesenpuute paenaa

minä kun ihan äeteen jäliltä oon pallittii on mulla laenaa. 

 

- Seon miehen puhetta tosijaan akat suavat paenuva mäkkeen

ja kun tarkemmin tässä uattelen en ou sattunu naesta näkkeen

joka tasavertanen olla voes, aena niihen komentee pittee

aena ne miehen ylitte kävelee ett mies on latuska, littee 

 

- Kun tarkemmin aattelen huomaan sen parree yksin olla on

turhaan hyvät päeväni pillaesin olisin ihan onneton

ei hetken raohaa ei onnija voesi naenen mulle antaa

sille malija nostetaan ja katellaan punasta taevaanrantaa.