KIIRETTÄ PITTÄÄ

Voe voe, jopas duuni riittää
pitää välis lapset siittää
eukon kanssa lemmiskellä
paene suuri sytämmellä
siihen vielä rahahuolet
taetaa käyvvä että kuolet
ennenkuin sä elää kerkeet
aenuvastaa jos sä herkeet
kantamasta suurta huolta
päreporoja voet vuolta
taekka muuta höpöhommaa
se on niinku saesit lommaa
Taekka sitte käännät suuntaa
mettään menet vaekka puun taa
sieltä kurki kottiin päen
helepoenta se sulle näen
eipä vieri tuskan hiki
kun on höpöjutut liki
naorellakki joskus pittää
Kaekkijaan huumor ittää
tiijä vaekka vielä tässä
totisessa elämässä
pieni virne tullee naamaan
jos vaen sattuu sätkyn saamaan.

Vaekijjaa on joka hetki
kuhmurainen elonretki
usein pelkkää vastamaata
eipä iisi olla saata
kun jo kaatuu syksyn jäälle
ettei pääse mäen päälle
vaikka parraempasa koittaa
tiedä kuka pelit voittaa
menevätkö voiteet hukkaan
vaiko nousee maine tukkaan