- Päevee lähin sanomaan, kesken kiireijjen.

- Päevääpäpäevää!  Mikäpä  miestä takkaa ajjaa. Ehän vaan ou virkakunta perässä?

- Ei ny semmosta. Tallouvellisethuolethan ne saa raohattomaksi.

- Mitä ne semmoset on?

- No kun pörssikurssit laskee ja hinnat nousee. Ei tässä mutkassa pysy huonostikkaa!

- Voe saateri. Taasko se laolu alako. Lahajota ommaesuutesi rikkaelle ja ala köyhäeleen. .

- Sepä tuntusi varmaanki hassulta jos ei oesi murehtimisija.

- Tolokusti tässä mennee, vaekka jos puuhun nousee niin maahan ei jää mittää.

- Niivaen oesi se kamalaa olla ihan  perse aoki kun Tuuran putki.

- Ja paskat. Kuhan jostaki nappaa jottae syömistä ja joku kolo jossa köyröttää, siinei muuta tarvii.

- Vaen kun tuli laetetuva tuo maasturiki! On sillä niin komijaa päästellä.

- Ei tuolla asenteella voe köyhäellä. Kyllä seon sinun sitä huolikonttija kannettava. Elä tuu sitte sanomaan, etten varottanu.

- Kohtahan seon maalimanloppuki. Tillaoksessa jo kuulema on. Päevämäärissä vaen on epäselevyyksijä.

- Sittehän ne tuloerot ja huoletki tasottuu

- Näenpä! Ken ellää se näkkee semmosenki rytinän. Nähellään taas. Ny on jouvvuttaa, en vaen muista että minne.

- Seon hyvä merkki. Kun tementija iskee, ei muista olla huolissaankaa.

Tojista-O-