JOKKU NE LUULEE...


Jokku ne luulee on heleppuva olla
isäntänä talosa kartanolla,
vaen seon aevan väärä tieto
on isännän roolissa melekonen sieto.

Eipä ennää oo renkiä piikoja laesin
joeta entivanahaan aena lempijä taesin,
eijoo ennää suurta valtikka mulla,
täötyy itekseen vaen minun toemeen tulla.

Aevan yksin nykyvään peltoni muokkaan,
en voe kettää usuttaa tarttumaan kuokkaan.
aevan kaekki hommat tehä itte pittää,
eihän tässä hommassa oo järkijä mittää.

Taijan ruveta herraksi, kylyvän metälle pellot
jopa sillon soe sielussa kitarat, sellot
Ivanaorut loppuu, ihimisten säälivä huoli,
sehän tässä on minulla se mukava puoli.