HERRANA ON HELEPPUA

Oli onnija minulla syntyissäni
kun tulin kultalusikka suussa
onki heleppuva ollu elämäni
olen pärijänny kaekessa muussa.

On arvovaltaa ja rikkaotta
on tavaraa kaekenlaesta
on loestoaotoja tietenkin
on paattia monenlaesta.

On kaonis rouvva ja muutenki
on elämä yhtä juhulaa
siitä huolen pitelen kuitenkin
että en turhuuteen varoja tuhulaa.

Se minua kovasti huolettaa
minunkinko kuolla pittää
jää kaekki kaoniit tavarat
enkö saa minä mukkaani mittää?