>                        TALOJUSSI:
>
> Talojussi rauhatonna vuoteellansa makkaa
> Nousee ylös, suutuksissaan, nyrkein pöytää hakkaa.
> Unikaan ei tule silmään, on  huoli hällä  siitä.
> Perekele! kun niitä tukeja,  ei  tarpeeksi  mulle riitä.
>
> Saattana kun karijamiehet, lomiaki pittää.
> Vilijamiehen lompuukissa  ei oo kohta mittää.
> Heveletti jos mä alotan ,  yhen miehen kapinan.
> Se kyllä käö,kun olen sukua mä apinan.
>
> Voe vittuu kuinka mahoton, on potti  lypsäjän.
> Sehän saa minnuun verrattuna palijo enemmän
> Ei saatasnamma! jotaki nyt pittää keksiä
> Ja systeemistä joku porsaanreikä etsiä.
>
> On talojussi kiihtynyt nyt vihaan vimmaiseen.
> Nyt perekkele vihonviimmenki sen tässä teen.
> Kun aamu koettaa otan yhteöttä mä Hemilään
> Ei asia tää edistyne, muuten mihinkään.
>
> Ja aamusella talojussi, Hesaan kilauttaa.
> -Eikö saattasnoeta, noeta enää laenkaan kuriin saa.
> Kun lomitus se tukimarkat kaekki kohta syö.
> On meillä edessämme kohta sysimusta yö.
>
> Oon aatellu mä jutun tämän aivan jetsulleen.
> Nyt viljamiestä alettava on jo suojeleen.
> Ja karjat kaikki Suomenmaasta pitää hävittää.
> Ja lypsäjät kaekki armotta, hengiltä kivittää
>
> Ja tukeja on parasta puolella korottaa.
> Sillälaella  viljamieskin elantonsa saa.
> Kun tukirahat jaetaan, käyttäen järkiä
> Niin A-B alueelle, se on hirmu tärkiä.
>
> Mitäkö sitten viljalla olisi käyttöä ?
> Voe ministeri, siitä on jo paljon näyttöä.
> Kun tukeja saa tarpeeksi, niin on se helpompaa.
> Jos vaekka kylvää, niin  satoa ei korjaa ollenkaan.